VILL DU SKICKA PAKET TILL KUNDER I DANMARK?

TÄNK PÅ DET HÄR.

Till e-handlare som vill skicka till Danmark.png

I den här PDF:en får du bland annat veta hur ... 

  • ... ombudssystemet inte är som i Sverige
  • ... öarna inverkar på leveranserna.
  • ... Danmark skiljer sig logistiskt från Norge.