"Amazon for dummies"join bred
  1. Hur fungerar Amazons plattform för e-handel
  2. Vad är de viktigaste kriterierna för att hamna högt i produksöket?
  3. Vad krävs för att vinna "The Buy Box"?
  4. Skillnaden mellan att du säljer på Amazon eller om Amazon säljer åt dig.
  5. Bör du välja Fulfillment by Amazon?